Počet položek: 0 0 Kč

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení

1.         Udělujete tímto souhlas TAD24 Josef Tvrdík, se sídlem Zdeňka Fibicha 686, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ 45948534, zapsaná na MÚ Světlá nad Sázavou č.j. 57/2012/OSŠaŽ/ada/4, sp.zn. 57/2012/OSŠaŽ/ada (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

-           emailovou adresu.

2.         Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

a.         zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.

 

3.         Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem

a.         zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

4.         Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a.         Poskytovatelem služby Shop5.cz Bc. Martin Brezovský, Slunná 296, 26101 Príbram;

b.         Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

5.         Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6.         Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 

7.         Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje.
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. Pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie a udělujete souhlas využití osobních údajů pro účely marketingu   Další informace