Počet položek: 0 0,- Kč

Reklamace

POSTUP PŘI REKLAMACI

1. Pokud jste registrovaný zákazník, přihlašte se do Vašeho účtu a volbou " moje reklamace" vytvořte novou reklamaci a vyčkejte na další informace. Prúběh reklamace sledujte přímo ve vašem účtu.

2. Pokud nejste registrovaný zákazník, postupujte dále dle těchto informací.

 • Kontaktujte nás e-mailem info@ultrazvuk-sro.cz a nahlaste reklamaci. Vyčkejte na zpětný email, ve kterém Vám upřesníme adresu servisního střediska
 • Vložte do zásilky kopii faktury, záruční list, vyplněný reklamační list.
 • Důkladně a vhodně s ohledem na křehkost zboží zabalte reklamované zboží, zásilku označte vhodnými symboly, uveďte cenu na zásilku pro případ ztracení a společně se všemi požadovanými doklady zašlete do servisního střediska

Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech nutných dokladů !

CO MUSÍM ZASLAT SPOLEČNĚ S REKLAMOVANÝM ZBOŽÍM 

 • daňový doklad ( fakturu, nebo její kopii )
 • záruční list (pokud u zboží existuje)
 • vyplněný reklamační list
 • popis závady

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. +420 415 679 158

Reklamační řád

Reklamace jsou vyřizovány v servisním středisku.

K reklamaci je možné dodat pouze zcela očištěný výrobek, především vana nesmí obsahovat žádné zbytky po předchozích čištěních.

Internetový obchod ultrasonic-cleaner.cz poskytuje na vsechny výrobky záruku v souladu s novým občanským zákoníkem, platným od r.2014) zanásledujících podmínek:

 • Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů (podle nového OZ se  jedná o závady, zjevné již při zakoupení zboží)
 • Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
 • Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s dokladem o koupi výrobku.
 • Na výrobku nabyl proveden žáný zásah za účelem jeho opravy.

Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:

 • na poškození bežným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě
 • na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku
 • pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití
 • na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál, nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky

Záruční doba na zboží

Záruční doba se u jednotlivých druhů zboží liší, u všech výrobků poskytujeme záruku v době určené OZ, nejméně však v době minimální záruční doby 6 měsíců. Délka záruční lhůty je vždy uvedena na záručním listě (je-li k výrobku výrobcem popř. dovozcem dodáván). V případě, kdy je kupujícím podnikatel, poskytuje prodávající záruku za jakost v délce, kterou uvádí výrobce předmětného zboží či produktu maximálně však v délce 24 měsíců.


Reklamace na zboží

 • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího.
 • Případné reklamace lze uplatnit zasláním do servisního střediska.
 • K reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení zboží (případně kopii), jehož vady jsou reklamovány. V případě, že byl k výrobku vystaven záruční list, je nutné předložit i jeho originál.
 • O reklamaci bude rozhodnuto ihned nebo u složitějších případů do 30 dnů.

Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení vady. O rozhodnutí o reklamaci je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě složitějších reklamací bude rozhodující vyjádření autorizovaného servisu stanoveného dovozcem do ČR.
Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. a uveďte číslo objednávky, vaše celé jméno a datum nákupu zboží.

Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu

Podmínky převzetí zboží:

 • Zboží nesmí být použité
 • Zboží musí být nepoškozené
 • Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi ( fakturou )
 • Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 21 pracovních dnů po obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží/týden.

Potřebujete poradit ? Reklamace

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zpracování mého dotazu
Pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. Pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie a udělujete souhlas využití osobních údajů pro účely marketingu   Další informace