Počet položek: 0 0,- Kč

PUREKTORR Dekarbonizer na hliníkové a AlSi části motorů , kanystr 5 litrů

Prostředek nejen pro odstranění karbonu ze součástí spalovacích a dieselových motorů, vhodný také pro čištění oceli, litiny, skla a keramiky.

kliknutím zvětšíte
PUREKTORR Dekarbonizer na hliníkové a AlSi části motorů , kanystr 5 litrů ReKh
ks
Kód:PURDEKALSI
Výrobce:ReKh
Cena s DPH : 3 697,- Kč
Cena bez DPH : 3 055,- Kč
Přepočtená cena:150,90 EUR
Přepočtená cena bez DPH:124,71 EUR
DPH:21 %
Dostupnost:skladem
Hmotnost: 5 kg

Jedná se o kapalný, vysoce  účinný, tenzidový, alkalický  čistící  a  odmašťovací přípravek (nejen  na odstranění  karbonu) s  vysokou  pasivační  schopností, především  pro  hliník  a  jeho  slitiny, primárně  určený  pro “Silumin“ -[Si+Al  = Si-(Silicium) + Al-(Aluminium)]; nejen  do  UZ-čističek   

Popis  a  kvalitativní  vlastnosti

PUREKTORR  Dekarbonizer Al/SiAl  je  kapalný, tenzidový, alkalický  čistící  prostředek  nejen pro  odstranění  karbonu (zejména  ze  součástí  spalovacích  a  dieselových  motorů) a odmaštění  v UZ-čističkách, s  vysokou  pasivační  schopností, určený  především  pro  hliník  a  jeho  slitiny; je  vhodný  také  pro  čištění  oceli, litiny, skla  a  keramiky. Přípravek  obsahuje  adsorpční  inhibitory, které  odmaštěnému  nejen  kovovému  povrchu  mohou  poskytnout  mezioperační  nebo  dočasnou  protikorozní  ochranu.

Jde  o  zesílenou  variantu  našeho  výrobku  PUREKTORR  AK, přesto  šetrnou k  hliníku  i  jeho  slitinám -[nicméně  na  tyto  jednotlivé  druhy  slitin -(Elektron, Dural, Mangalium  či  ZinkAl, atd.) je  potřeba  provést  provozní  zkoušku].   

 Jde  o  zesílení  původní  varianty - [A  TO   cca  5x] neboť  jsou  zde  až  ztrojnásobeny  hmotnostně  váhové  podíly  aktivní  složky  tohoto  média  +  přepracování  původního  USA-patentu, jenž  využívá  tkz. “ FENOLOVOU  BÁZI “. Ta  původní  byla  karcinogenní  a  velmi  špatně  biologicky  odbouratelná. Dnešní  chemikálie, které  též  mají  v  sobětuto  molekulu  fenolu  jsou  již  jiné  struktury; a  to  konkrétně  tak, že  ke  jmenované  molekule  jsou   při  adici  -(čili  slučování) navázány  jiné  radikály  - (reaktivní  částice)  či  skupiny, jež  mění  její  nebezpečnost -(hlavně  karcinogenitu) jen  na  *Xn  - zdraví  škodlivé,  a  to  z  původního  *C, *T -(žíravé  +  toxické). A  biologická  odbouratelnost  této  zmiňované  "F.B."  je  na  ~ 76%, což  je  více  než  slušné. Přičemž  “pracovní  funkce“  báze  se  nemění; to  znamená, že  vysoce  pomáhá  mycí  složce  média  při  odstraňování  silně  a  úporně  připečených  nebo  přiškvařených  nečistot, zejména  již  mnohokráte  zde  zmiňovaný  karbon!!

 Je  formulován  na  bázi  směsi  dobře  biologicky  odbouratelných  tenzidů [EKOLOGICKÝ  VÝROBEK], dispergátorů, inhibitorů  koroze  a  organických  sloučenin  v  DEMI-vodě. Výrobek  je  ředitelný  vodou,přičemž  toto  kapalné  čistící  médium  je  čiré, bezbarvé  až  s  opalescentním  nádechem  střední alkalické  povahy (pH  <  12,0), která  má  typickou -(jemně  etherickou) vůni  po  aminech. Výrobek  je  netoxický, nerozkládá  ozón  v  atmosféře, nepůsobí  destruktivně  na  plasty  ani  těsnění.   

[Někdy  může  dojít  k  odsazení  složky -(či  složek), které  mají  za  úkol  emulgovat  do  roztoku   připečeniny, zpolymerizované  nečistoty  či  jiné  usazeniny; stačí  jen  před  vlastním  použitím mírně  protřepat.]

 Oblasti  použití

Přípravek  je  určen  především  pro  čištění, odmaštění  a  dekarbonizaci  dílů  či  částí, bloků  motorů a  jiných  součástí  znečištěných  zbytky  olejů, nečistotami  s  karbonem  i  tixotropními (vlastnost  některých  koloidních  látek  přecházet  za  nezměněné  teploty  třepáním,  ultrazvukem, zářením  z  pevného  stavu  do  kapalného  a  zpět) mazivy. Zejména  je  určen  pro  hliníkové  a  siluminové  či  duralové  odlitky, které  po  použití  našeho  přípravku  mohou  mírně  zešednout; přesto  jejich  povrchová  struktura  není  narušena, jako  u  přípravků  na  louhové -(hydroxid.) bázi. Tato  případná  vizuální  změna  na  další  funkci  a  použití  nemá  žádný  vliv.     

Přípravek  používáme  též  k  odstraňování  různých  starých  nebo  zmetkových  nátěrů  a  laků  z železných kovů. Nátěry  snímá  i  z  jiných  kovů, odolných  silně  alkalickému  prostředí (slitiny mědi  apod.), je  vhodný  pro  snímání  nátěrů  ze  slitin  hliníku, zinku, olova  a  cínu. Také  je  účinný  pro  odstraňování  široké  palety  syntetických, vodou  ředitelných  nátěrů, fenolových sloučenin, práškových plastů, kataforetických  barev, založených  na  bázi  akrylátových, polyesterových, epoxidových  a  jiných syntetických  modifikovaných  pryskyřic. Méně  vhodný  je  pro  nátěrové  systémy  založené  na  bázi bitumenu, pryže, asfaltových  sloučenin  a  některých  typů  epoxidových  pryskyřic  a  polyuretanů.

[Pokud  slitina  hliníku  obsahuje  též  velmi  reaktivní  hořčík -(Mg2+) či  zinek -(Zn2+); je  nutné nejprve  udělat  na  tomto  eutektiku  laboratorní, ale  i  poloprovozní  zkoušku! Popřípadě  lze použít = JEMNĚJŠÍ  VARIANTU--tohoto  média! Ovšem  čím  jsou  takovéhle  slitiny  starší, tím  je  jednoznačně  jistější  použít  “BEZVODÁ“ čistící  média!]

Lázeň  je  možné  použít  i  při  nižších  teplotách, proto  je  možné  jej  použít  jak  do  UZ-čističek, tak  i pro  ruční  aplikaci  jako  náhrada  rozpouštědlových  odmašťovačů  včetně  chlorovaných uhlovodíku. V  plném  rozsahu  nahradí  technický  benzín, toluen, xylen,  perchlor  a  pod.

Tento  prostředek  lze  použít  jen  do  UZ-čističek, které  jsou  z  nerezu (AKV  ocel).

Toto  čistící  médium, určené  především  na  odstraňování  karbonu, nesmí  být  použito  na  čištění  -  “PD  vstřiků“, jejichž  součástí  je  i  cívka!!

Způsob  použití

Přípravek  se  aplikuje  ručním  mytím  či  natíráním  štětcem-(nejlépe  plastovým  s  PES  vlákny; PES = Poly_Ester), ponorem (i  za  studena  =  slabší  účinek), zejména  však  do  UZ-čističek (praček). Ředění  zvolte  podle  stupně  znečištění. U  silně  znečištěných  předmětů  nejdříve  doporučujeme  předčistit  s  naředěním  DEMI-vodou  -    např.  poměrem  1:1  a  poté  na  dočištění  nařeďte  lázeň  podle  potřeby  až  na  poměr  1:5. V  případě  požadavku  na  velmi  silný  účinek  čištění  lze  použít  koncentrát  i  neředěný. Po  odmaštění  či  dekarbonizaci  je  nutný  oplach, nejlépe  DEMI-vodou.

[Po  předchozím  vyzkoušení  na  starém  vzorku, lze  UZ-praní  také  kombinovat  i  s  ponorem, protože  toto  médium  obsahuje  také  takové  komponenty, jež  narušují strukturu  připečených  nečistot  již  pouhým  namočením. Různé  kombinace  je  však rozhodně  nutné  nejprve  vyzkoušet.]   

Koncentrát  i  naředěnou  lázeň  lze  ohřát  až  na  +65°C. Pokud  je  UZ-čistička  uzpůsobena  na  pracovní  teplotu [+80°C max.] i  dlouhodobě, je  čištění  nejoptimálnější.   

Znečištění  vosky:  ohřejte  lázeň  nad  bod  tání  vosků;  cca   +70°   až   +80°C (ale  jen  krátkodobě a  to  do  okamžiku, než  se  vosky  rozpustí, pak  je  vzhledem  k  životnosti  UZ-pračky  doporučeno-[ba  i  nutno] snížit  pracovní  teplotu  čistící  lázně  opět  na +65°C max.). 

Ochrana  zdraví

PUREKTORR  Dekarbonizer Al/SiAl  je  dle  platného  zákona  o  chemických  látkách  klasifikován  jako  látka  žíravá. Proto  při  manipulaci  s  koncentrátem  i  zředěnými  roztoky  doporučujeme, aby  pracovníci  byli  vybaveni   ochrannou  obuví, zástěrou, rukavicemi  a obličejovým  štítem. Je  nutné  se  vyvarovat  vniknutí  přípravku  do  oči  nebo  na  sliznice. Pro  ochranu  pokožky je  vhodné  použít  gumové  rukavice. Při  práci  se  nesmí  jíst, pít  a  kouřit. Místnost, kde  se  práce  provádějí, je  třeba  větrat  a  horké  lázně  musí  být  opatřeny  účinným odsáváním. 

Balení:     PE  kanystry  o  čisté  hmotnosti  5, 10,20 L  a  50 L (soudky), jiné  balení  po  dohodě (skladování  při  teplotách  nad  +5°C  -  t.j.  do  +35°C). 

Obaly  vratné   -   lze  nabídnout  k  recyklaci  nebo  je  vrátit  dodavateli (výrobci).    

Technické  charakteristiky:     

 aplikace           doporučená  koncentrace       teplota (°C)                         doba  expozice

ruční  mytí         20  -  100%                             +20   až   +45                 cca    5 min.   -   45 min.

ponor                 50  -  100%                            +40   až   +80                  cca    5 min.   -   20,5 hod.

ultrazvuk            20  -  100%                           +40   až   +65;  [+80  extrém]     cca    5 min.   -   30 min.

 Jemnější_Varianta_Dekarbonizeru  se  smí  ohřívat  jen  omezeně, a  to  do  teploty   +48°C_max!!!

Zboží ze stejné kategorie - PUREKTORR Dekarbonizer na hliníkové a AlSi části motorů , kanystr 5 litrů

ULTRASONAL universální čistící koncentrát 0,5litru
Vhodný k čištění brýlí, šperků, CD a DVD, mincí, rýsovacích potřeb a kartuší,drobné ...
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:74,-
Cena s DPH90,-
PURYT IP-1264 odparový odmašťovač, kanystr 5 litrů
K čištění desek s plošnými spoji -(DSP); -(v angličtině PCB ale i v průmyslu na barevné ...
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:1 344,-
Cena s DPH1 626,-
  
AG MAX Uni universální koncentrát, kanystr 10 litrů
Jeden z nejlepších universální čistících koncentrátů na trhu pro všechna znečištění. ...
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:1 149,-
Cena s DPH1 390,-
PURYT CuZn čištění a odmaštění mědi, mosazi i slitin, kanystr 5 litrů
Vhodný k čištění a odmaštění mědi, mosazi i slitin s garantovaným obsahem kyslíku -(O2) ...
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:1 170,-
Cena s DPH1 416,-
 
PUREKTORR V pro čištění vstřiků a trysek, kanystr 5 litrů
Speciální chemie pro čištění vstřiků a trysek benzinových, LPG i dieslových motorů.
Dostupnost: skladem
Cena bez DPH od:1 450,-
Cena s DPH od1 755,-
POKOV Cu/CuZn-S leštící přípravek na měď a slitiny mědi, kanystr 5 litrů
Pro dosažení vysokého lesku při moření a leštění mědi a jejích slitin.
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:2 600,-
Cena s DPH3 146,-
PURYT PM-2K Acryl+PU k odstranění natavených plastů, kanystr 5 litrů
k odstraňování úporných nalepených a vytvrzených plastů ze všech povrchů znečištěných ...
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:3 146,-
Cena s DPH3 807,-
 
AG MAX Uni universální koncentrát, kanystr 5 litrů
Jeden z nejlepších universální čistících koncentrátů na trhu pro všechna znečištění. ...
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:719,-
Cena s DPH870,-
Sleva21 %

Váš dotaz PUREKTORR Dekarbonizer na hliníkové a AlSi části motorů , kanystr 5 litrů

Vaše jméno, příjmení, firma:*
Váš email:*
Váš telefon:*
Váš dotaz:*
opiště kód:* antispam
     Více informací
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zpracování mého dotazu

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rámci diskuzního fóra

Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam

© www.ultrasonic-cleaner.cz

Pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. Pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie a udělujete souhlas využití osobních údajů pro účely marketingu   Další informace