Počet položek: 0 0,- Kč

POKRYT Inhibitor CZ 5(p.r.) , pasivační a adsorpční inhibitor, kanystr 5 litrů

Pasivační a adsorpční inhibitor mědi a slitin mědi; [dále také stříbra, oceli, litiny, niklu, zinku, hliníku a slitin těchto vů].

kliknutím zvětšíte
POKRYT Inhibitor CZ 5(p.r.) , pasivační a adsorpční inhibitor, kanystr 5 litrů ReKh
ks
Kód:POKCZ5
Výrobce:ReKh
Cena s DPH : 3 370,- Kč
Cena bez DPH : 2 785,- Kč
Přepočtená cena:137,55 EUR
Přepočtená cena bez DPH:113,68 EUR
DPH:21 %
Dostupnost:skladem
Hmotnost: 5 kg

adsorpční inhibitor mědi a slitin mědi; [dále také stříbra, oceli, litiny, niklu, zinku, hliníku a slitin těchto kovů]

Popis a kvalitativní vlastnosti

POKRYT Inhibitor CZ 5(p.r.) je přípravek určený pro adsorpční pasivaci aktivního povrchu mědi, mosazi, bronzu a ostatních slitin na bázi mědi. Dále inhibuje i povrchy stříbra, oceli, litiny, niklu, zinku, hliníku a slitin těchto kovů. Dočasně chrání upravený povrch před korozním napadením při skladování a montáži. Vytváří bezbarvou, neviditelnou pasivační vrstvu adsorpčních inhibitorů,

která deaktivuje povrch kovů a zvyšuje jeho korozní odolnost. Zvýšení korozní odolnosti je úměrné agresivitě korozního prostředí a typu kovu. Osvědčuje se jako mezioperační ochrana proti dotykové korozi vznikající působením agresivního lidského potu. Pasivní vrstvička zvyšuje přilnavost lakových vrstev. Vrstva ani přípravek neobsahuje toxické chromany.

POKRYT Inhibitor CZ 5(p.r.) je čirá, nehořlavá nažloutlá až okrová kapalina. Tato směs je vodný roztok obsahující korozní inhibitory a hydrotropní látky. Přípravek vykazuje mírně kyselou reakci - pH je mezi 2,5 - 4,5. Předpokládaná výtěžnost závisí nejen na pasivované ploše, nýbrž i na čase a teplotě pasivace; laboratorně bylo ověřeno, že i časté teplotní rozmezí v rámci pracovní teploty -(časté ohřívání a ochlazování), nemá vliv na vlastní kvalitu pasivace.

Oblasti použití

Používá se pro mezioperační i finální úpravu povrchu mědi a slitin mědi; [dále také stříbra, oceli, litiny, niklu, zinku, hliníku a slitin těchto kovů], které jsou po odmaštění, omílání, moření, opalování, patinování, galvanickém pokovení nebo jiných povrchových úpravách ve vodných prostředích v aktivním stavu. V některých aplikacích se může přidat do odmašťovacích, omílacích a mořících roztoků pro povrchovou úpravu mědi a jejích slitin. Přídavek POKRYT Inhibitor CZ 5(p.r.) do uvedených roztoků zajistí pasivaci současně s prováděnou operací. Konkrétní aplikaci do jiných funkčních lázní je nezbytné předem ověřit.

[Také byl zjištěn i synergický efekt při pájení kovů -(konkrétně při tvrdém pájení mosazi a nerezu, s použitím tavidla ve formě prášku); popis technologie - viz. interní dodatek-2.]

Způsob použití

Přípravek se používá jako vodný roztok v plastových vanách z materiálu, který odolává vodě, např. PVC, polyethylen, polypropylen aj., nebo v ocelových vanách, vyložených těmito materiály.

Vhodné jsou i vany s austenitické oceli -(nerez). Koncentrát vodného roztoku přípravku se pro většinu aplikací neředí, protože by se tím snižovala výtěžnost. Pokud ovšem provoz vykazuje nižší frekvenci pohybu pasivovaného zboží, tak lze koncentrát naředit dle provozní zkušenosti, tak aby se mohl měnit cca za 1 - 1,5 měsíce provozní činnosti. Při aplikaci v odmašťovacích (vyjma UZ-čištění), omílacích a mořících lázních se dávkování ředění bude pohybovat okolo cca 20 - 80 L na 100 L pracovního roztoku. Po aplikaci pasivačního roztoku se provádí oplach vodou (nejlépe destilovanou či demineralizovanou) a sušení nebo se zboží neoplachuje.

Kvalita vody pro oplach či ředění koncentrátu by měla vykazovat co nejmenší konduktivitu - (měrná elektrická vodivost) :cca 0,1 až max. 1,0 μS/cm - (Mikro_Siemens_na_centimetr).

Ochrana zdraví

POKRYT Inhibitor CZ 5(p.r.) není podle platného zákona klasifikován jako látka nebezpečná. Při práci s koncentrovaným přípravkem je přesto nutné dodržovat všechny předpisy pro práci s nebezpečnými látkami a přípravky. Při přípravě lázně a manipulaci s koncentrovanými roztoky musí být pracovníci vybaveni ochrannou obuví, zástěrou, rukavicemi a obličejovým štítem. Dojde-li k přímému styku chemikálií s pokožkou, je nutné provést důkladný oplach proudem vody. Při práci se nesmí jíst, pít a kouřit.

Balení: PE kanystry o čistém objemu 5, 10 a 20 L (skladování při teplotách nad +5°C - t.j. do +25°C). Obaly nevratné (PE soudky) je vhodné nabídnout k recyklaci nebo je likvidovat ve spalovně.

Technické charakteristiky:

  • doporučená koncentrace pro zachování vysokého lesku neředit
  • doporučená doba expozice 2 - 10 (min.)
  • doporučená pracovní teplota lázně 20 - 45 (°C)

Pro stříbro -(stříbrné povrchy):

  • teplota lázně +40 - +80°C (pro pasivaci stříbra se použije teplota min. +40°C)
  • doba expozice_ponor 7 - 10min (pro pasivaci stříbra minimálně - 7min.)

Interní dodatek

Stanovení síly pasivační vrstvy:

Pasivační lázeň by se měla měnit dle zjištěné provozní výtěžnosti, která je dána mnoha faktory. Protože se pasivují plochy odmaštěných dílů, nejen venkovní ale i vnitřní, je nutné znát plochu každého dílu. Pak lze přepočítat účinnost vlastní lázně ke každému typu dílů. Je však nezbytné brát do úvahy samotný výnos lázně -(ulpění média na nerovném povrchu), čím je každý výrobek členitější, tím je výnos vyšší.

Zkouška síly pasivace povrchu se provádí Dusičnanem stříbrným - AgNO3, NORMANAL - [0,01N]; jehož životnost je cca 1 rok. Na pasivovaný povrch se kápne 1-3 kapky a měří se čas, za který se stříbro-(Ag) vymění za měď-(Cu). Minimálně by to mělo trvat 30 - 45s; jinak je vrstva slabá a lázeň se musí vyměnit, díky své vyčerpanosti.

Aplikuje-li se pasivace POKRYT Inhibitor CZ 5(p.r.) na povrchy stříbra, nelze uvedenou zkoušku provést, protože na povrchu Ag se stříbro necementuje. Doporučujeme proto v lázni exponovat vyleštěný a odmaštěný vzorek mědi nebo mosazi a kapkovou zkoušku provést na něm. Pokud kapkové zkoušce vyhoví vzorek mědi, je pravděpodobné, že pasivace povrchu Ag bude také dostatečná. Je nutné však respektovat, že pro pasivaci Ag se používá minimální teplota +40°C a delší doba než pro pasivaci mědi.

Interní dodatek-2

POPIS TECHNOLOGIE SYNERGICKÉHO EFEKTU PASIVACE MOSAZNÉHO POVRCHU PŘI PÁJENÍ S NEREZOVOU OCELÍ:

Pokud se pájí mosaz s nerez ocelí -(tvrdé pájení), za pomoci tavidla -(např.: “Flux 1802 HF“ od firmy Castolin) a stříbrné pájky s obsahem stříbra 35-45%_hm. -(např.: “Castolin_38235, 38240 B či 38245 B“ od firmy Castolin); může docházet k pohlcování plynu kovem. Tomuto jevu lze zabránit pasivací mosazného povrchu naším přípravkem: POKRYT Inhibitor CZ 5(p.r.).

Ovšem samotné pasivaci mosazi by měla předcházet aktivace povrchu, aby si pasivační médium v podobě ‘monomolekulární vrstvy‘ dobře sedlo a pasivace splnila svůj účel ochrany povrchu před nežádoucími vlivy.

Tento drobný technologický zádrhel vyřešíme ponořením do roztoku kyseliny citronové -(cca 3 - 5% = 5%hm. kyseliny citronové-monohydrát a zbytek je voda-95%hm.); vodu používáme přečištěnou, nejlépe demineralizovanou, tzv. DEMI_vodu. Možná i destilka bude vyhovující.

Postup:

1) čistý a odmaštěný povrch mosazi ponoříme do 3-5% roztoku kys.citr. a to na 2-3min. při optimální teplotě cca +37 - +46°C, můžeme si pomoci UZ-čističkou;

2) pak mosaz opláchneme, nejlépe v DEMI_vodě;

3) po tomto oplachu následuje vlastní pasivace do připraveného média - při pokojové teplotě 5 - 7min;

4) opětně následuje oplach -(DEMI_voda); povrch, jenž je již napasivovaný, necháme samovolně oschnou při pokojové teplotě, popř. si pomůžeme proudem vzduchu z kompresoru.

Takto ošetřená mosaz je již připravena k samotnému pájení.

Zboží ze stejné kategorie - POKRYT Inhibitor CZ 5(p.r.) , pasivační a adsorpční inhibitor, kanystr 5 litrů

 
AG MAX Uni universální koncentrát, kanystr 5 litrů
Jeden z nejlepších universální čistících koncentrátů na trhu pro všechna znečištění. ...
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:719,-
Cena s DPH870,-
Sleva21 %
PUREKTORR  AK/P k odstranění karbonu z potravinářských forem, kanystr 5 litrů
K odstranění karbonu ze součástí potravinářských forem i formiček.
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:1 537,-
Cena s DPH1 860,-
  
PUREKTORR pro čištění elektromotorů, kanystry 2x5 litr
Kombinace dvou přípravků pro čištění elektromotorů, kanystry 2 x 5 litrů
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:2 602,-
Cena s DPH3 149,-
PURYT  Numismato-K/Au  k čištění historických artefaktů ze zlata
Speciálně k čištění historických artefaktů ze zlata jak čistého tak legovaného
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:1 552,-
Cena s DPH1 878,-
PUREKTORR  Cu/CuZn-Z super k čištění mědi, zinku a jejich slitin, kanystr 5 litrů
K čištění mědi, zinku, mosazi a slitin, dílů či částí, bloků, zbraní, nábojnic a ...
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:1 799,-
Cena s DPH2 177,-
Puryt DeLAP pro čištění žesťových nástrojů, kanystr 5 litrů
Vhodný pro odmaštění ulpělých nečistot, dekonzervaci a čištění žesťových nástrojů, ...
Dostupnost: skladem
Cena bez DPH od:1 935,-
Cena s DPH od2 341,-
  
PURYT BS Plus speciál k odmaštění, náhrada technického benzinu, perchlóru, toulenu, kanystr 5 litrů
V plném rozsahu nahradí technický benzín, toluen, xylen, perchlor a pod. Pro odstranění ...
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:1 003,-
Cena s DPH1 214,-
Ultrasonal, kanystr 10 litrů
Ultrasonal je koncetrát, který je účinný i při velkém zředění vodou. Je vhodný pro ...
Dostupnost: skladem
ks
Cena bez DPH:736,-
Cena s DPH890,-

Váš dotaz POKRYT Inhibitor CZ 5(p.r.) , pasivační a adsorpční inhibitor, kanystr 5 litrů

Vaše jméno, příjmení, firma:*
Váš email:*
Váš telefon:*
Váš dotaz:*
opiště kód:* antispam
     Více informací
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zpracování mého dotazu

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rámci diskuzního fóra

Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam

© www.ultrasonic-cleaner.cz

Pri poskytovani sluzeb nam pomahaji soubory cookie. Pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s nasim pouzivanim souboru cookie a udělujete souhlas využití osobních údajů pro účely marketingu   Další informace