Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).
X
počítadlo přístupů
online: 11
dnes: 117
týden: 805
celkem: 570263
Platební metody

 

 

 

Aktuality - reklama


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Reklamace

POSTUP PŘI REKLAMACI

 • Kontaktujte nás e-mailem obchod [zavinac] jetone.cz a nahlaste reklamaci. Vyčkejte na zpětný email, ve kterém Vám upřesníme adresu servisdního střediska
 • Vložte do zásilky kopii faktury, záruční list, vyplněný reklamační list.
 • Důkladně a vhodně s ohledem na křehkost zboží zabalte reklamované zboží, zásilku označte vhodnými symboly, uveďte cenu na zásilku pro případ ztracení a společně se všemi požadovanými doklady zašlete do servisního střediska

Při nedodání patřičných dokumentů pro identifikaci zákazníka a závady bude započato reklamační řízení až po dodání všech nutných dokladů !

CO MUSÍM ZASLAT SPOLEČNĚ S REKLAMOVANÝM ZBOŽÍM 

 • daňový doklad ( fakturu, nebo její kopii )
 • záruční list (pokud u zboží existuje)
 • vyplněný reklamační list
 • popis závady

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. +420 602 387 785

Reklamační řád

Reklamace jsou vyřizovány v servisním středisku.

K reklamaci je možné dodat pouze zcela očištěný výrobek, především vana nesmí obsahovat žádné zbytky po předchozích čištěních.
Internetový obchod www.ultrazvukem.eu poskytuje na vsechny výrobky záruku v souladu s novým občanským zákoníkem, platným od r.2014) zanásledujících podmínek:

 • Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů (podle nového OZ se  jedná o závady, zjevné již při zakoupení zboží)
 • Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
 • Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s dokladem o koupi výrobku.
 • Na výrobku nabyl proveden žáný zásah za účelem jeho opravy.

Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:
 

 • na poškození bežným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě
 • na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku
 • pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití
 • na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál, nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky

Záruční doba na zboží

Záruční doba se u jednotlivých druhů zboží liší , u všech výrobků poskytujeme záruku v době určené OZ, nejméně však v době minimální záruční doby -6 měsíců.. Délka záruční lhůty je vždy uvedena na záručním listě (je-li k výrobku výrobcem popř. dovozcem dodáván).

Reklamace na zboží

 • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů informovat prodávajícího.
 • Případné reklamace lze uplatnit zasláním do servisního střediska.
 • K reklamaci je nutné předložit doklad o zaplacení zboží (případně kopii), jehož vady jsou reklamovány. V případě, že byl k výrobku vystaven záruční list, je nutné předložit i jeho originál.
 • O reklamaci bude rozhodnuto ihned nebo u složitějších případů do 30ti dnů.

Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení vady. O rozhodnutí o reklamaci je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě složitějších reklamací bude rozhodující vyjádření autorizovaného servisu stanoveného dovozcem do ČR.

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás písemně, že žádáte o odstoupení od smlouvy. a uveďte číslo objednávky, vaše celé jméno a datum nákupu zboží.

Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu

Podmínky převzetí zboží:
 

 • Zboží nesmí být použité
 • Zboží musí být nepoškozené
 • Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi ( fakturou )
 • Zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 21 pracovních dnů po obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží/týden.